top of page
Search

ים המלח הגווע כדוגמא ללמה אנחנו צריכים לבנות עולם משחק חדש, ולברוח מהישן שבשליטת תאגידים תאבי בצע.

"משרד המשפטים פטר את מפעלי ים המלח מחוב של 65 מיליון שקל לחברת המים" -הכתבה המלאה בתגובה הראשונה- אם מישהו.י עדיין חיכה לאיזה פתרון לים המלח (או פתרון בכלל) שיבוא מפולטיקאים, מהממשלה, מתאגידים.. הנה הסטירה בלחי שהוא חיכה לה. מפעלי ים המלח לא רק שמשתמשים במים של כולנו, לרווח אישי שהולך למשפחה אחת -"עופר" ולתאגידים בקנדה ובסין, הם גם כל כך מקובמנים בשלטון שיכולים בבוטות למחוק חוב לחברת המים ששולטת במים של כולנו. תאגידים מסוג זה, הורסים את כדור הארץ בקצב האפשרי המהיר ביותר. אנחנו מצפים שמישהו יקח על זה אחריות... זה לא יקרה. האחריות נמצאת אצלנו, ברגע שאנחנו מפסיקים לתת להם את הכוח, אין להם כוח. איך אנחנו נותנים לתאגידים האלה את הכוח ? אנחנו משתתפים בעיניים עצומות ב"עולם משחק" שהם בנו עבורנו. מה זה אומר "עולם משחק" ? הבנק לדוגמא הוא עולם משחק: אני נכנס בדלת, יש לי כרטיס מסוים עם מספרים עליו, אני נותן אותו לאיש שנקרא "בנקאי" והוא מסתכל על המספר שיש לי בדף עם מספרים אחרים, ומחזיר לי מספר מסוים של דפים שנקראים "שטרות" עם מספרים אחרים כתובים עליהם. האוניברסיטה היא עולם משחק, גן ילדים הוא עולם משחק, הדואר הוא עולם משחק, הישיבה של החברים על פייסל היא עולם משחק, כל דבר שאנחנו משתתפים בו בקבוצה הוא עולם משחק. לכל עולם משחק יש חוקים משלו, אם אנחנו לא מודעים לחוקים של עולם המשחק, אנחנו לא משחקים בו, אלא משוחקים על ידי השחקנים שמודעים לחוקים. בחברה המודרנית- מעדיפים להעלים את הידע הזה על "עולמות משחק" מכיוון שיותר נוח לשלוט בנו ולמכור לנו דברים, שאנחנו בטוחים ש"זאת המציאות". ספרים כמו "בדולינה" "האלכימאי" "ארבעת ההסכמות" ורבים נוספים, מנסים לשלוף אותנו מהתפיסה של "זאת המציאות האחת" ולקחת אותנו להבנה שיש עולמות משחק רבים ואנחנו יכולים לשחק בעולם משחק אחר. בעולם משחק של החברה המודרנית: -אנחנו נותנים את רוב תשומת הלב שלנו, והאנרגיה, לפוליטיקאים, ולשלטון דרך צפייה בחדשות, וויכוחים, וסיפורים אחד לשני על העולם משחק שהם יצרו בשבילנו. -אנחנו נותנים את תוצר ידנו, בצורה של כסף, לטובת עולם המשחק של ה"אופנה העכשווית" -אנחנו נותנים את תשומת הלב ל"תעשיית הבידור המיין סטרימית" -אנחנו מחלישים את האנרגיה האנושית שלנו עם צריכה של מגוון חומרים שמנמנמים אותנו, כי הרגש שבועט ואומר " זה לא בסדר שהם הורסים את גאיה ואני לא עושה כלום עם זה" מכאיב. בעולמות משחק אחרים : -יש מרחב לנשום ולהרגיש את הרגשות שלנו -יש מרחב לקחת אחריות גבוהה על עצמי ועל הסביבה שלי -יש מערכות יחסים אותנטיות ואינטימיות שמפיצות אהבה. -יש את האנרגיה שאנחנו מחפשים במיליון ואחת מקומות שגורמת לכל חלק בנו להידלק. באיזה עולם משחק אתם רוצים לשחק ? ים המלח מצטמצם וגווע וזוהי מטאפורה מושלמת לאיך נראית האפשרות של להמשיך לשחק בעולם המשחק של החברה המודרנית. אריכטקט, תאוריטיקן של מערכות, סופר, מעצב, ממציא, ואיש חזון מפורסם אחד בשם Buckminster Fuller פעם אמר : את.ה לא יכולים לשנות דברים ע"י לחימה במציאות הקיימת, כדי לשנות משהו, תבנו מודל חדש שהופך את המודל הישן ללא רלוונטי. במילים אחרות : אנחנו לא נוכל לשנות את עולם המשחק הקיים ע"י לחימה בו, אלא ע"י יצירה של עולם משחק חדש שהופך את הישן ללא רלוונטי. הבנתםן ? אם נמשיך להפגין, להלחם, לעבוד עם, להצביע, להתחנן, לתת את תשומת הלב והאנרגיה לפוליטקאים שהאינטרס המובהק שלהם הוא לשמור על עולם המשחק של התאגידים הגדולים, שום דבר לא ישתנה. הם יותר טובים מאיתנו בלהלחם. במקום אנחנו יוצרים עולם משחק חדש! האם תעזרו לבנות את הגשרים אליו ? -מוזמנים לשתף את הפוסט ולהשתמש בתמונות שנלקח ע"י Mohammed Haddad @ חבר, מציל ושומר ים המלח-

0 views0 comments
bottom of page